ЖИМ ЛАМ

Школа за мързеливци- част 2

Тази книга е за Силата, която управлява всички процеси във Вселената – от звездите до най-малките песъчинки на дъното на океана. За Силата във всеки един от нас. Готова да се събуди, тя чака само призив за действие.

Книгата е за това как да освободим вътрешната си Мощ, без да причиним вреда на никого, и как да получим практически резултат от този процес. Резултат във вид на енергийна и психическа защитеност, по-високо качество на живота, развитие на скритите способности и постигане на състояние на щастие.

Тези знания са стигнали до нас чрез древната индотибетска система за саморазвитие Жим Лам. Те са се предавали от Учител на ученик от поколение на поколение в продължение поне на десет хиляди години.

Системата обхваща всички страни на човешкия живот, затова и информацията за нея е доста обширна. Именно затова Учителите са разделили изучаването и прилагането на системата Жим Лам на четири нива на усвояване, които се наричат Медната, Сребърната и Златната порта и Портата на светлината.

Първата книга по тази система се наричаше „Школа за мързеливци, или Оздравителна гимнастика Жим Лам за вътрешните органи”. В нея се описваше методиката за възстановяване на здравето на вътрешните органи на човека. Това е началното ниво – Медната порта.

Трудът, който държите в ръце, разказва за второто ниво на Жим Лам – Сребърната порта. Той е посветен на защитата и развитието на вашата нервна система, енергетика и психика.

Тук е описан моят собствен път на получаване на знанията. Той започна със запознанството ми с Духовния наставник на брега на езерото Исик-Кул и по-късно ме доведе до изкачването на един от върховете на планината Тян Шан.