ЖИМ ЛАМ

Школа за мързеливци- част 1

ШКОЛА ЗА МЪРЗЕЛИВЦИ или Оздравителна гимнастика за вътрешните органи Жим Лам

Скъпи мои!

Ето че се срещаме на страниците на нова книга. Днес с гордост ви представям Олег Ламикин, из под чието перо е излязло това произведение. Когато ме молят да представя някого, аз всеки път се обърквам. За Олег мога да разказвам много, много дълго. За всичките му титли и отличия, за това с какво уважение се ползва сред колегите си лекари, за фактите от биографията му…

Но всичко това ще наподобява редакционна статия от съветско време. Не бих искал да ви представям Олег по този начин. Книгата му ще ви каже що за човек е той. И вие, уважаеми читатели, сами ще почувствате колко любов е вложена в нея и колко силно е искал авторът този труд да ви донесе полза.

И все пак си давам сметка, че за някои от вас ще е интересно да научат и по- конкретни неща. Ето защо ви предлагам известна биографична информация за автора. Олег е потомствен лекар, истински Лечител, вечно търсещ нови методи за изцеляване на различни недъзи, събиращ рецепти от народната медицина. Той може да предложи и да приложи на практика поне пет вида лечение кажи-речи за всяко заболяване.

Овладял е десетина медицински специалности – от диетолог до психотерапевт. Има принос в науката и практиката на лечение във всяка от тези области и е признат специалист по оздравителната гимнастика Ци-гун. Това е първата рожба на Олег. В момента той завършва работата върху други, не по-малко интересни книги. Във всеки от трудовете си той има какво да разкаже, защото е практик и сам е преминал през всичко, за което пише.

Между другото, Олег сам рисува илюстрациите към книгите си. Тук, в тази книга, акцентът се поставя върху физическото здраве. Но това е само върхът на айсберга. Четете между редовете. Ако успеете да вникнете в същността, лесно можете да приложите тези знания и за подобряване на други страни от живота си. Законите на Вселената навсякъде са еднакви!

Искрено ваш,  Мирзакарим Норбеков