Международна Академия „Жим Лам” провежда в България обучения за инструктори по оздравителна гимнастика „Жим Лам”. След преминаване на обучението и успешно взет изпит Вие ще можете самостоятелно да преподавате в оздравителни групи гимнастика по системата „Жим Лам” във Вашия район.

Молим, запознайте се подробно с информацията по-долу. Aко имате въпроси, или желание да се запишете за следващото обучение, пишете ни: mail@gimlam.bg.

Изисквания за кандидат-инструктори

За успешното преминаване на обучение в Школата за Инструктори към Международна Академия „Жим Лам” Вие трябва да отговаряте на следните изисквания:

1. Да сте прочели и изучили внимателно книгите на автора на системата за саморазвитие на човека „Жим Лам” Д-р Олег Димитриевич Ламикин.

2. Да знаете всички форми на гимнастиката и регулярно да ги практикувате самостоятелно или в група.

3. Да имате добра физическа подготовка и да покривате следните минимални изисквания:

За мъже:

– Лицеви опори – 30 бр.

– Клякания – 40 бр.

– Повдигане на крака от лег – 30 бр.

– Задържане на прави крака на 20 см. от пода – 40 сек.

– Форма „Лък” – задържане в горно положение – 1 мин.

За жени:

– Лицеви опори – 10 бр.

– Клякания – 20 бр.

– Повдигане на крака от лег – 10 бр.

– Задържане на прави крака на 20 см. от пода – 20 сек.

– Форма „Лък” – задържане в горно положение – 20 сек.

Как да преминем обучение в Школата за инструктори към МА „Жим Лам”

Молим Ви, запознайте се внимателно с инструкцията, обясняваща как да преминете обучението и да придобиете квалификация „Инструктор по оздравителна гимнастика по системата „Жим Лам” и да получите Сертификат, даващ Ви право да водите занятия във вашия район.

1. Запознайте се с Програмата за обучение на инструктори и изискванията към Вас за преминаване на обучение.

2. Изтеглете на своя компютър Анкета за кандидат-инструктори, попълнете я и ни я изпратете на адрес: mail@gimlam.bg.

3. Ние ще разгледаме Вашата анкета и ще Ви изпратим покана за обучение на инструктори с указано време, място, заплащане и друга необходима информация.

4. Обучението за инструктори се провежда под ръководството на водещи преподаватели в МА „Жим Лам”. В първия ден на обучението носете разпечатана Вашата анкета, за да я подпишете и предадете за съхранение в Академията. Обучението включва теоретична и практична част, за това си носете спортен екип, тетрадка и химикал.

5. В последния ден на обучението Вие ще преминете квалификационен изпит. След успешното му взимане Вие придобивате Квалификация „Инструктор по оздравителна гимнастика по системата „Жим Лам” и получавате Сертификат с право на преподаване с валидност 1 година.

Какво получава инструктора по оздравителна гимнастика „Жим Лам”

Инструкторът получава право самостоятелно срещу заплащане да преподава гимнастика „Жим Лам” в оздравителни групи в своя район. Инструкторът има право сам да определя стойността на занятията си, графика си, мястото и времето за провеждане на тренировките в свой район.

2. Инструкторът получава Сертификат за инструктор, даващ му право да преподава гимнастика „Жим Лам” на съответното ниво с валидност 1 година. Информация за инструктора – име, снимка, номер и валидност на сертификата, контакти, информация за занятията му ще бъде поместена на официалния сайт на Международната Академия „Жим Лам”.

3. Инструкторът получава пакет помощни материали за организация на оздравителните групи в своя район – анкети, документи, инструкции, рекламни материали. Инструкторът има възможност да получава консултации от водещи преподаватели в МА „Жим Лам” по електронна поща, по въпроси, свързани с гимнастиката „Жим Лам” в оздравителни групи.

4. Инструкторът получава отстъпки при закупуване на материали от Академията – книги, DVD, CD и т.н. Инструкторът има право да разпространява тези материали и самостоятелно да определя продажните цени в своя район.

Програма на обучението в Школа за Инструктори

В процеса на обучение Ви ще се провеждат лекционни и практически занятия. Това ще позволи на обучаващите се да затвърдят на практика получените знания и да се подготвят към реалното използване на методите в оздравителната група. По време на обучението Вие ще можете да задавате въпроси и да получите препоръки за по-ефективно използване в практиката на усвоените методи.

Програмата за обучение включва следните теми:

1. Организация на оздравителни групи

– Как, къде и каква реклама трябва да се направи, за да получавате обаждания от потенциални участници във вашата оздравителна група

– Как да говорим с потенциалните участници по телефона

– Как и какво помещение да изберем за занятията

– Как да водим презентации пред потенциалните участници в група

– Как да определите стойността на Вашите занятия в оздравителната група

– Какви отстъпки и бонуси да предлагате на участниците

– Как да подготвите рекламни материали

– Какви нестандартни методи можете да използвате за рекламна дейност

2. Подготовка и провеждане на занятия

– Как да подготвите залата за провеждане на занятия по оздравителна гимнастика „Жим Лам”

– Какво оборудване и материали са Ви необходими за провеждане на занятие

– Как са длъжни да се подготвят за занятия участниците в оздравителната група

– Как да проведете запознавателно (първо) занятие

– Как да сформирате команда във вашата оздравителна група

– Как правилно да изградите занятието

– Какво да направите, за да са интересни занятията ви

– Как да спечелите доверието на участниците във вашата група

– Как да съставите индивидуална програма за участниците Във вашата група

– Как да водите Дневник и да осъществявате контрол на процесите на подобряване на общото състояние и здравето

3. Оздравителна гимнастика „Жим Лам”

– Как да настроите групата за занятия

– Как правилно да проведете загрявката

– Как да загреете, значението на загрявката

– Как да проведете разтягането, значение на разтягането

– Правилно изпълнение на формите и тяхното значение

– Какво въздействие оказва всяко упражнение и как да го усилим

– Как да определяме количеството упражнения, продължителността им и реда на изпълнение

– Какви важни моменти в упражненията не трябва да се пропускат

– Какви допълнителни упражнения можете да използвате на занятия

– Как да определяте степента на натоварване за участниците на занятие

– Как да отчетете особеностите на физическа подготовка за участниците в групата

– Какви допълнителни упражнения можете да препоръчвате за увеличаване на оздравителния ефект.

– Как да приключите занятието – упражнения за релаксация

4. Система за хранене и почистване на организма

– Базови принципи на природната система за хранене

– Какво можете да ядете – Ин и Ян продукти

– Как да престанем да зависим от храната – краткосрочни гладувания

– Какво за вас е „отрова” – нов поглед върху известните неща

– Как да отслабнем и с лекота да задържим резултата

– С какво започва процесът на почистване на организма

– Как да си съставим свой график за изчистване

– Варианти за почистване на черен дроб, бъбреци, черва, храносмилателна система, стави, лимфна и кръвоносна система

– Как да се излекуваме от много болести, прилагайки системата за хранене „Жим Лам”

– Какво трябва да знаем, за да се излекуваме от болестта бързо и ефективно

5. Корекция на вътрешните органи

– Как да диагностицираме състоянието на вътрешните органи – различни методи

– Какви упражнения да правим за изцеление на конкретни органи

– Методи за корекция на стомах, черва, бъбреци

– Масаж на вътрешните органи

6. Възстановяване на енергийния баланс в организма

– Правилно изпълнение на енергийните упражнения

– Особености и „образи” в енергийните упражнения

– Най-главните енергийни упражнения

По време на ежегодните стажове за инструктори по гимнастика „Жим Лам” се изучават в по-дълбок план методи за саморазвитие, закрити методики, допълнителни практически навици. Например:

– Упражнения за концентрация и релаксация

– Медитативни техники – Комплекс „12 Железни моста” – гимнастика за изцеление на опорно-двигателния апарат

– И много други закрити методики за оздравяване и самоусъвършенстване

МА „Жим Лам” си запазва правото да внася изменения и допълнения в програмата с цел нейното усъвършенстване и развитие.

СВАЛИ АНКЕТА ЗА КАНДИДАТ-ИНСТРУКТОРИ ПО ОЗДРАВИТЕЛНА ГИМНАСТИКА “ЖИМ ЛАМ” ↓