Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Има много на света, приятелю Хорацио.
Толкова, че нашите мъдреци дори не са и сънували.

У. Шекспир, „Хамлет”​

Международна Академия „Жим Лам” е уникален Просветителски център и ние с радост ви съобщаваме, че до древни знания, до които ние имаме достъп, може да се докосне всеки човек от който и да е край на земното кълбо.

Днес откриваме пред вас възможността за саморазвитие, където и да се намирате по света.

Усвояването на програмата „Дистанционно обучение” ще ви позволи:

 • Да ускорите развитието на Душата си;
 • Да разберете и изпълните истинското си предназначение;
 • Да разкриете целия си творчески потенциал;
 • Да развиете екстра-психологичните си способности;
 • Да бъдете успешни във всяка област.


За никого не е тайна, че човечеството използва основно от 3% до 4% от възможностите на мозъка си, а по-голямата част от функциите му е загадка за учените.

Още в древността са били известни много неща, които сега ни се струват невероятни. Тези знания никъде не са отишли, те, както и преди, се съхраняват в мистичните школи на Изтока и Запада и по малко се предават в нашия свят.

Преценете сами: само няколко години назад не можехме дори да предположим, че можем да направим снимка на аурата на човека и паранормалните възможности на човешката интуиция няма да са тайна за никого. Милиони факти около нас свидетелстват: в този свят се твори нещо по-голямо, излизащо от рамките на съвременните знания и, за сега, необяснимо за науката.

Но съсвсем скоро учените ще намерят обяснение за всички чудеса и свръхпсихологични феномени и съвременната наука ще тръгне ръка за ръка с древните мистични знания.

Ние ви предлагаме да не чакате този момент, а сега веднага да започнете да разкривате огромната мощ на заложения във вас потенциал!

И така, Международна Академия „Жим Лам” обявява открит набор за студенти в дистанционното обучение по специалността „Многостепенно развитие”.

Вратите на нашата Академия са отворени за всеки човек, който вярва, че е длъжен да направи в живота си нещо голямо, а не да просто да преживява като редовен гражданин в държавата си.

Три години обучение ще ви запознаят с методи за разкритие на вашите екстрасенсорни способности, ще можете да виждате и чувствате човешката аура, ще усещате другите хора от разстояние и много други! Ще развиете Волята, Вярата и Концентрацията си до свръх състояние, с лекота ще достигате целите си и ще преодолявате всички жизнени несгоди. КПД на вашия живот ще се стреми към 100% и вие ще притежавате десетократен запас от жизнени сили, радост от живота, мир и спокойствие.

И както говорят Наставниците, тези способности са само цветенцета край пътя. А те не трябва да ви отвличат от целта на Пътя.

Главното е в друго. В какво? Започнете обучението и ще разберете!

МА „Жим Лам” предоставя на вашето внимание възможността да се включите към програмата „Дистанционно обучение” по специалността „Многостепенно саморазвитие”.

По време на вашето обучение вие:

 • Ще разкриете потенциала си от духовни и психологични сили;
 • Ще се избавите от предразсъдъците, комплексите, страховете и съмненията, чувството за собствена непълноценност, негативните преживявания и болестите, свързани с тях.
 • Ще станете успешни в живота, уверени в себе си хора, морално и физически жизнеспособни, с позитивно мислене и в състояние на щастие.

Също така ще овладеете екстра- психически феномени, като биолокация, телепатия, психокинеза, ясновидство и други. Но тези способности са вторични на фона на главното – творческото, нравственото и духовното развитие на личността.

Информацията, предоставена ви в курса на дистанционното обучение изпреварва развитието на съвременната наука и още не е изследвана от нея.

Нека не ви плаши на някои места научна обоснованост на изложения материал. За успешното усвояване на материала е достатъчно ниво на средно образование. В резултат студентът си изгражда логична и завършена картина за Световния Ред, в който всички „чудеса” имат точно обяснение.

Изучаването и усвояването на екстра- психичните способности е включено в програмата, за да могат нашите студенти реално и на практика да наблюдават и изследват нови области на знанието и опита.

Още през първата година на обучението си съзнанието ви ще се разшири толкова много и самоконтролът ви ще бъде толкова голям, че ще можете осъзнато да оказвате влияние на своето тяло, духа си и обкръжаващия ви свят. И това влияние ще е реално и осезаемо.

На първо място това ще се отрази в позитивни изменения в характера ви и отношението ви към събитията около вас.

Ще изучите анатомията и физиологията на човешкото тяло, за да можете по-добре да разбирате механиката на всички свръх- психични феномени.

Ще изпълнявате практически задачи и редовно ще попълвате дневник с постиженията си.

Препоръки към нашите студенти за максимално удобство в обучението:

 • Намерете си хубав илюстриран атлас и учебник по анатомия на човека за медицинските училища;
 • Намерете си учебник или справочник по физика;
 • Желателно е да си направите медицински изследвания за състоянието на сърдечно-съдовата система, нервната система, за наличие на камъни в бъбреците, жлъчния мехур и в други органи;
 • Настоятелно ви препоръчваме да се откажете от тютюнопушенето, алкохола и от всички видове наркотици, тъй като здравето на вашето тяло е от основно значение за всички наши студенти.

Силното и здраво тяло, нервната система и вътрешната чистота са този фундамент, върху който се строи нашата еволюция. За използване на свръх-психичните си способности на студентите им е нужна силна нервна система и здраво тяло.

За да подготвим вашия организъм за успешно преминаване на обучението и овладяване на сложните екстра-феномени, в програмата на дистанционното обучение са включени следните задължителни раздели:

 • Изцеляваща гимнастика за вътрешните органи „Медна Врата” – през първата година на обучение и „Сребърна Врата” – през втората година на обучение.
 • Система за лечебно хранене и изчистване на клетките на тялото „Петте Закона”;
 • Оздравителен комплекс „Железни Мостове” за възстановяване на опорно-двигателния апарат и целенасочено коригиране на слабите черти от характера ни;
 • Специална психо-енергийна тренировка „Магически топки и струни” за укрепване на енергийния скелет и създаване на силна нервна система.

Всички гореописани раздели имат четири нива на сложност и се усвояват постепенно.

Освен това, в програмата непосредствено се използват книгите на президента на МА „Жим Лам” Олег Дмитриевич Ламикин. Той лично е преминал практическо обучение, неговият път и знанията, които е придобил, са описани в книгите му.

В текста на уроците в определени теми ще има отметки към неговите книги. На тези места вие ще трябва подробно да прочетете материала в книгата и, ако е нужно да направите практика или медитация.

В процеса на обучението ви ние ще отговаряме на вашите въпроси, ще ви помагаме и даваме препоръки, за да можете по лесно и ефективно да изучите учебния материал.

Организация на учебния процес

В хода на програмата на дистанционното обучение за три години вие ще имате уникалната възможност да достигнете пълно практическо саморазвитие чак до ниво Космическо съзнание. Учебния процес е разделен на три части:

 • 1 година (1 курс) – „Външен кръг”
 • 2 година (2 курс) – „Вътрешен кръг”
 • 3 година (3 курс) – „Космическо съзнание”

Дистанционното обучение се провежда в задочна форма по Системата за Дистанционно Обучение (СДО) към Академията.

В процеса на обучение студентът получава защитени уроци. Всеки урок съдържа лекционна част (теоретически материал), контролни въпроси и задачи по взетия материал (за самостоятелна работа и самопроверка), задължителни упражнения (практичски занятия) и изследователски задачи (за получаване на практически опит и анализ).

Освен това на студента ще му се предоставят в различни етапи на обучението допълнитени материали.

Всяка година (курс) е разделен на 12 урока. За усвояване на един урок обикновено студентът отделя време от един до три месеца.

Уроците са обединени в групи (семестри), по три урока във всеки.

Всеки студент, започвайки обучението си, получава първия семестър (първите три урока).

В края на всеки урок студентът има изследователско задание, което изпълнява самостоятелно и изпраща за проверка.

След преминаване на трите урока и изпълнение на изследователските задачи и при изтичане на трите месеца от началото на семестъра, студентът има право да положи изпит.

Изпитът се състои от две части и е ограничен по време на изпълнение. Първата част е тестова – отговори на въпроси. Втората е писане на есе по зададена тема, свързна с взетия материал.

След успешно взимане на изпита, студентът получава следващия семестър (следващите три урока).

Препоръчваме ви да преминавате към следващия урок само след като сте усвоили предишния, дори и да ви се наложи да минавате обучението по-бавно. Усвояването на теорията и практиката ще ви позволи ефективно и задълбочено да вникнете в материала, изложен в следващите уроци.

За студентите от СДО периодически се организират мастерски класове с участието на автора на системата „Жим Лам” Олег Д. Ламикин.

МА „Жим Лам” има право да прави изменения и допълнения в програмата на СДО с цел нейното усъвършенстване и развитие.

Етапи на кандидатстване в СДО и получаване на уроците

1. Разпечатвате и попълвате Анкетата за кандидат-студенти. Молим ви внимателно и честно да отговаряте на въпросите с цел избягване на нежелани последствия за здравето ви. Подписвате я и ни я изпращате сканирана на sdo@gimlam.bg или ни я донасяте лично в Клуб на Здравето „Жим Лам”.

2. Анкетата ви внимателно се изучава и оценява. До 2 работни дни ще се свържем с вас с потвърждение за начало на вашето обучение.

3. Заплащате по банков път или на място в Клуб на Здравето „Жим Лам” таксата за обучението.

4. До 2 работни дни ще получите линк за сваляне на уроците.

Цена на обучението

Таксата за един семестър, състоящ се от три урока, е 380 лв.

Начини за заплащане:

1. По банков път:
Банкова сметка:


Основание за плащане: Трите имена, СДО – …. семестър
(Напр.: Иван Иванов Иванов, СДО- първи семестър)

2. На място в Клуб на Здравето „Жим Лам”
Адрес: гр. София, кв. Мусагеница, бл. 104 – партер
Ако желаете фактура, изпратете ни на sdo@gimlam.bg данните на вашата фирма. 

Студентът, преминаващ по програмата „Дистанционно обучение”, е длъжен да осъзнава отговорността за усвояването и използването на знанията, които му се предават.

Надяваме се, че нашите ученици ще изграждат в себе си трудолюбие, скромност и други добродетели. Предавайки ви знанията на Новата Епоха, Наставниците ви се надяват, че ще ги използвате само за ваше благо и за благото на обкръжаващите ви!

Помнете, че Знанието е Сила. Без никакви съмнения усвоявайте и прилагайте опита, който са трупали хиляди години адептите на Изтока и Запада!

ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ АНКЕТА НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА ↓