ЖИМ ЛАМ

Не ме оставяй да падна

Книга за най-ефективния метод за укрепване на ставите и костите във всяка възраст!

Всеизвестно е, че за модерното човечество заболяванията на опорно-двигателната система (ОДС) са се превърнали в истинско бедствие. В нашата страна, независимо от изобилието и разнообразието на продукти, у хора от всякакви възрасти се развиват различни състояния на дефицит на вътрешното хранене на тъканите (в това число костите и ставите) и съответно се стига до загуба на жизнената активност. А при хората над 35 години като правило се развиват толкова дълбоки нарушения на обменните процеси в организма, че им се налага да търсят помощ. И от година на година това явление в живота ни се “подмладява”.

Техниките и методите за укрепване на тялото и Духа, описани в тази книга, са предадени на автора от Учители, пазещи традициите на древните лечителски коли на Азия. Тяхната ефективност се потвърждава от многовековно практическо приложение. И, както казват на Изток: “Учителите правят знаещ едного, за да направи знаещи мнозина”.

“Изследванията, които проведох в Централна Азия, показват, че загубата на полезни вещества от костите и хрущялите, както и свързаните с това проблеми, съвсем не са нещо чак толкова неизбежно. Оказва се също, че хората на всяка възраст могат да възстановят силата и здравината на костите си и пълната свобода на движение във всяка става, да ги излекуват, като използват именно описаните оздравителни методи: Пълноценно хранене и дишане на ставите и костите чрез поддържане в добро здраве на храносмилателните органи и чрез получаване на целия комплекс от необходими елементи чрез храненето, пиенето и дишането, особено чрез кислорода и водата; Умерено, целенасочено натоварване на вътрешните органи и опорно-двигателния апарат; Периодично очистване на клетъчно ниво на органите на опорно-двигателния апарат.”

Олег Ламикин