За Жим Лам

Международната Академия по системата за саморазвитие на човека „Жим Лам” е създадена през 1995 г. в Русия.

Ламыкин Олег

Автор на системата за изцеляване и саморазвитие на човека “Жим Лам”, основател и президент на Международна Академия “Жим Лам” e известния руски лекар и целител Олег Дмитриевич Ламикин. По професия той е лекар невропатолог, кандидат на медицинските науки, със специализация по рефлексотерапия, мануална терапия, диетология и природни методи за лечение. Автор е и на десетки изобретения и открития в областта.

Повече от десет години Олег Дмитриевич изучава древните системи на майсторите – целители в различни страни по света, учил е при специалисти – от професори до знахари. Три години се е обучавал на изкуството за владение на Енергията на Живота при китайски учители, две години е усвоявал лечение на различни травми при потомствена целителка. С години упорит труд е постигнал званието специалист по източна, старославянска и арабска медицина.

След срещата си в планината Тян Шан с Духовния си Наставник Олег Дмитриевич си поставя задачата да адаптира древните знания, пазени сред планинските целители в Централна Азия, към съвременния начин на живот и да ги разпространи сред колкото се може повече нуждаещи се хора. След няколко години работа се ражда система, описваща взаимното влияние на вътрешните и външните фактори и обяснаваща механизма на повечето заболявания и начините за изход от тях. Така се създава системата „Жим Лам”.

Олег Дмитриевич, като приближен ученик на наставниците си, получава знанията си непосредствено от тях. Нарича се „целител” – от думата „цял”. Дал е обет винаги и навсякъде да помага на хората да изграждат цялостно собствената си здрава личност.

Безценният си опит, знания и умения Олег Ламикин е описал в книгите си „Школа за мързеливци” – 1 и 2 част, „За вкусен и полезен живот”, „Не ме оставяй да падна”, както и в много публикации и участия в средствата за масово осведомяване. Води активна просветителска дейност – семинари, обучения, пътувания. Така през годините последователите на системата „Жим Лам” стават хиляди по целия свят.

За създаването и внедряването на системата „Жим Лам” Общоруската професионална медицинска асоциация на специалистите по народна медицина удостоява Олег Ламикин със званието „Най-добър целител в Русия” и го награждава със златен медал „За заслуги в природната медицина”.

„Жим Лам” – това е алтернативен път, при който  получаваме бързи и практически резултати за възстановяване и укрепване на здравето ни, изпълваме се с изцеляваща енергия и ставаме господари на живота си!

В процеса на усвояване на методиката пред вас се разкриват древни знания, които от хилядолетия се предават от учител на ученик. Ще почувствате как вашето тяло се изпълва с чудодейна енергия, а душата ви се изцелява и се освобождава от натрупаните негативи. Живот в хармония със себе си и обкръжаващия ни свят, крепко здраве, позитивизъм и мъдрост – това е резултатът от обучението в „Жим Лам”.

Усвояването на системата са разделя на четири етапа в зависимост от сложността и дълбочината на проявление на резултатите:

1 ниво – „Медна врата”- постигане на отлични показатели за здраве и жизненоспособност на вътрешните органи и на целия организъм.

На този етап протича изчистване на вътрешните органи, укрепва имунната система, започват процесите на подмладяване. Усилват се сексуалните възможности, усвояват се психологически методи за самозащита и конструктивно мислене, създава се основа за мислоформата на Победителя. Като физически резултати се забелязва формиране на плосък корем и силни седалищни мускули, корекция на фигурата и оздравяване на вътрешните органи.

2 ниво – „Сребърна врата” – Психологическа и енергийна самозащита

Започнатия на първо ниво процес на подмладяване на организма, става постоянен. Укрепва имунната система. Изчистването на организма става вече на клетъчно ниво, което позволява отстраняването на хронични заболявания, а също така укрепва нервната система. Видимо коремът става мускулест, осанката се изправя и фигурата се подобрява като цяло.

3 ниво – „Златна врата” – Съзнателно управление на вътрешните и външните процеси в живота ни.

Успешното усвояване на третото ниво води до управление на вътрешните ни органи с помощта на съзнанието ни. Изчистването на организма ни протича на вътреклетъчно и енергийно ниво. Придобиваме способност самостоятелно да изграждаме положителни събития в съдбата си. Формират се необходимите психологически качества за постигане на целите ни, напълно разкриваме творческия си потенциал.

4 ниво – „Врата на Светлината” – Пълна реализация на Личността

Осъществяваме пълен контрол над съдбата си и отношенията ни със заобикалящите ни. Духовната ни организация на живота ни се приближава до най-висшето стъпало „Достигане на състояние на пълно щастие и Единение с Вселената”. Развиват се мощни свръхспособности. Достига се обединение с висшите духовни тела. Предоставя се възможност за предаване на знанията на другите.
График за провеждане на тренировки:
ДенЧасЗанятиеСтепен на трудност
Понеделник18:15 - 19:30Тибетска йогаумерена
Вторник18:00 - 19:15Тибетска оздравителна гимнастика "Жим Лам"умерена
Сряда18:15 - 19:30Тибетска йогаумерена
Четвъртък18:00 - 19:15Гимнастика "Железни Мостове" - комплекс за опорно-двигателната системаумерена
Петък18:15 - 19:30Тибетска йогаумерена
Събота10:00 - 11:15Тибетска йогаумерена
Неделя17:00 - 18:15Тибетска йогаумерена
X Затвори
АдресКонтактДенЧас
X Затвори
ГрадАдресКонтактДенЧас
КарнобатУчилище "Хр. Смирненски" - физкултурен салонДонка Георгиева
тел.: 0898 751 198
e-mail: georgievadonka@abv.bg
Понеделник
Сряда
Събота
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
08:00 - 09:00
БургасХолистичен център "Магнолия", срещу Водната палата
ул."Цар Петър" 17, ет. 3 и 4
Румяна Топалова
тел: 0898 793 004
e-mail: rumi_mil@abv.bg

Ирина Томова
тел.: 0887 368 528
e-mail: i.tom@abv.bg>,
Вторник
Петък
18:00 - 19:00 ч.
18:00 - 19:00 ч.
ПловдивЗоя Камбурова
тел.: 0898 866 142
e-mail: ZoyaKamburova@gmail.com
Цени за посещение на тренировки по Жим Лам:
Цена за еднократно посещение12 лв.
Карта за 5 посещения
(без ограничения за ползване във времето)
50 лв.

Списък на бъдещите събития

  • No events

Списък на изминалите събития