ТАЙНАТА НА УСПЕХА Е В ТОВА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИТЕ НАЧИНА СИ НА ЖИВОТ

Програма „Дистанционно обучение” в МА „Жим Лам”

Има много на света, приятелю Хорацио.
Толкова, че нашите мъдреци дори не са и сънували.
У. Шекспир, „Хамлет”

Международна Академия „Жим Лам” е уникален Просветителски център и ние с радост ви съобщаваме, до древни знания, до които ние имаме достъп, може да се докосне всеки човек от който и да е край на земното кълбо.

Днес откриваме пред вас възможността за саморазвитие, където и да се намирате по света.

За никого не е тайна, че човечеството използва основно от 3% до 4% от възможностите на мозъка си, а по-голямата част от функциите му е загадка за учените.

Още в древността са били известни много неща, които сега ни се струват невероятни. Тези знания никъде не са отишли, те, както и преди, се съхраняват в мистичните школи на Изтока и Запада и по малко се предават в нашия свят.

Преценете сами: само няколко години назад не можехме дори да предположим, че можем да направим снимка на аурата на човека и паранормалните възможности на човешката интуиция няма да са тайна за никого. Милиони факти около нас свидетелстват: в този свят се твори нещо по-голямо, излизащо от рамките на съвременните знания и, за сега, необяснимо за науката.

Но съсвсем скоро учените ще намерят обяснение за всички чудеса и свръхпсихологични феномени и съвременната наука ще тръгне ръка за ръка с древните мистични знания.

Ние ви предлагаме да не чакате този момент, а сега веднага да започнете да разкривате огромната мощ на заложения във вас потенциал!

И така, Международна Академия „Жим Лам” обявява открит набор за студенти в дистанционното обучение по специалността „Многостепенно развитие”.

Вратите на нашата Академия са отворени за всеки човек, който вярва, че е длъжен да направи в живота си нещо голямо, а не да просто да преживява като редовен гражданин в държавата си.

Три години обучение ще ви запознаят с методи за разкритие на вашите екстрасенсорни способности, ще можете да виждате и чувствате човешката аура, ще усещате другите хора от разстояние и много друго! Ще развиете Волята, Вярата и Концентрацията си до свръх състояние, с лекота ще достигате целите си и ще преодолявате всички жизнени несгоди. КПД на вашия живот ще се стреми към 100% и вие ще притежавате десетократен запас от жизнени сили, радост от живота, мир и спокойствие.

И както говорят Наставниците, тези способности са само цветенцета край пътя. А те не трябва да ви отвличат от целта на Пътя.

Главното е в друго. В какво? Започнете обучението и ще разберете!

ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ АНКЕТ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА ↓

За програмата „Дистанционно обучение” по специалността „Многостепенно саморазвитие”

МА „Жим Лам” предоставя на вашето внимание възможността да се включите към програмата „Дистанционно обучение” по специалността „Многостепенно саморазвитие”.

По време на вашето обучение вие:

 • Ще разкриете потенциала си от духовни и психологични сили;
 • Ще се избавите от предразсъдъците, комплексите, страховете и съмненията, чувството за собствена непълноценност, негативните преживявания и болестите, свързани с тях.
 • Ще станете успешни в живота, уверени в себе си хора, морално и физически жизнеспособни, с позитивно мислене и в състояние на щастие.

Също така ще овладеете екстра-психически феномени, като биолокация, телепатия, психокинеза, ясновидство и други. Но тези способности са вторични на фона на главното – творческото, нравственото и духовното развитие на личността.

Информацията, предоставена ви в курса на дистанционното обучение изпреварва развитието на съвременната наука и още не е изследвана от нея.

Нека не ви плаши на някои места научна обоснованост на изложения материал. За успешното усвояване на материала е достатъчно ниво на средно образование. В резултат студентът си изгражда логична и завършена картина за Световния Ред, в който всички „чудеса” имат точно обяснение.

Изучаването и освояването на екстра-психичните способности е включено в програмата, за да могат нашите студенти реално и на практика да наблюдават и изследват нови области на знанието и опита.

Още през първата година на обучението си съзнанието ви ще се разшири толкова много и самоконтролът ви ще бъде толкова голям, че ще можете осъзнато да оказвате влияние на своето тяло, духа си и обкръжаващия ви свят. И това влияние ще е реално и осезаемо.

На първо място това ще се отрази в позитивни изменения в характера ви и отношението ви към събитията около вас.

Ще изучите анатомията и физиологията на човешкото тяло, за да можете по-добре да разбирате механиката на всички свръх-психични феномени.

Ще изпълнявате практически задачи и редовно ще попълвате дневник с постиженията си

Препоръки към нашите студенти за максимално удобство в обучението:

 • Намерете си хубав илюстриран атлас и учебник по анатомия на човека за медицинските училища;
 • Намерете си учебник или справочник по физика;
 • Желателно е да си направите медицински изследвания за състоянието на сърдечно-съдовата система, нервната система, за наличие на камъни в бъбреците, жлъчния мехур и в други органи;
 • Настоятелно ви препоръчваме да се откажете от тютюнопушенето, алкохола и от всички видове наркотици, тъй като здравето на вашето тяло е от основно значение за всички наши студенти.

Силното и здраво тяло, нервната система и вътрешната чистота са този фундамент, върху който се строи нашата еволюция. За използване на свръх-психичните си способности на студентите им е нужна силна нервна система и здраво тяло.

За да подготвим вашия организъм за успешно преминаване на обучението и овладяване на сложните екстра-феномени, в програмата на дистанционното обучение са включени следните задължителни раздели:

 • Изцеляваща гимнастика за вътрешните органи „Медна Врата” – през първата година на обучение и „Сребърна Врата” – през втората година на обучение.
 • Система за лечебно хранене и изчистване на клетките на тялото „Петте Закона”;
 • Оздравителен комплекс „Железни Мостове” за възстановяване на опорно-двигателния апарат и целенасочено коригиране на слабите черти от характера ни;
 • Специална психо-енергийна тренировка „Магически топки и струни” за укрепване на енергийния скелет и създаване на силна нервна система.

Всички гореописани раздели имат четири нива на сложност и се усвояват постепенно.

Освен това, в програмата непосредствено се използват книгите на президента на МА „Жим Лам” Олег Дмитриевич Ламикин. Той лично е преминал практическо обучение, неговият път и знанията, които е придобил, са описани в книгите му.

В текста на уроците в определени теми ще има отметки към неговите книги. На тези места вие ще трябва подробно да прочетете материала в книгата и, ако е нужно да направите практика или медитация.

В процеса на обучението ви ние ще отговаряме на вашите въпроси, ще ви помагаме и даваме препоръки, за да можете по лесно и ефективно да изучите учебния материал.

Усвояването на програмата „Дистанционно обучение” ще ви позволи:

 • Да ускорите развитието на Душата си;
 • Да разберете и изпълните истинското си предназначение;
 • Да разкриете целия си творчески потенциал;
 • Да развиете екстра-психологичните си способности;
 • Да бъдете успешни във всяка област.

Студентът, преминаващ по програмата „Дистанционно обучение”, е длъжен да осъзнава отговорността за усвояването и използването на знанията, които му се предават.

Надяваме се, че нашите ученици ще изграждат в себе си трудолюбие, скромност и други добродетели. Предавайки ви знанията на Новата Епоха, Наставниците ви се надяват, че ще ги използвате само за ваше благо и за благото на обкръжаващите ви!

Помнете, че Знанието е Сила. Без никакви съмнения усвоявайте и прилагайте опита, който са трупали хиляди години адептите на Изтока и Запада!

Организация на учебния процес

В хода на програмата на дистанционното обучение за три години вие ще имате уникалната възможност да достигнете пълно практическо саморазвитие чак до ниво Космическо съзнание. Учебния процес е разделен на три части:

 • 1 година (1 курс) – „Външен кръг”
 • 2 година (2 курс) – „Вътрешен кръг”
 • 3 година (3 курс) – „Космическо съзнание”

Дистанционното обучение се провежда в заочна форма по Системата за Дистанционно Обучение (СДО) към Академията.

В процеса на обучение студентът получава защитени уроци. Всеки урок съдържа лекционна част (теоретически материал), контролни въпроси и задачи по взетия материал (за самостоятелна работа и самопроверка), задължителни упражнения (практичски занятия) и изследователски задачи (за получаване на практически опит и анализ).

Освен това на студента ще му се предоставят в различни етапи на обучението допълнитени материали.

Всяка година (курс) е разделен на 12 урока. За усвояване на един урок обикновено студентът отделя време от един до три месеца.

Уроците са обединени в групи (семестри), по три урока във всеки.

Всеки студент, започвайки обучението си, получава първия семестър (първите три урока).

В края на всеки урок студентът има изследователско задание, което изпълнява самостоятелно и изпраща за проверка.

След преминаване на трите урока и изпълнение на изследователските задачи и при изтичане на трите месеца от началото на семестъра, студентът има право да положи изпит.

Изпитът се състои от две части и е ограничен по време на изпълнение. Първата част е тестова – отговори на въпроси. Втората е писане на есе по зададена тема, свързна с взетия материал.

След успешно взимане на изпита, студентът получава следващия семестър (следващите три урока).

Препоръчваме ви да преминавате към следващия урок само след като сте усвоили предишния, дори и да ви се наложи да минавате обучението по-бавно. Усвояването на теорията и практиката ще ви позволи ефективно и задълбочено да вникнете в материала, изложен в следващите уроци.

За студентите от СДО периодически се организират мастерски класове с участието на автора на системата „Жим Лам” Олег Д. Ламикин.

МА „Жим Лам” има право да прави изменения и допълнения в програмата на СДО с цел нейното усъвършенстване и развитие.

Етапи на кандидатстване в СДО и получаване на уроците

1. Разпечатвате и попълвате Анкетата за кандидат-студенти. Молим ви внимателно и честно да отговаряте на въпросите с цел избягване на нежелани последствия за здравето ви. Подписвате я и ни я изпращате сканирана на sdo@gimlam.bg или ни я донасяте лично в Клуб на Здравето „Жим Лам”.

2. Анкетата ви внимателно се изучава и оценява. До 2 работни дни ще се свържем с вас с потвърждение за начало на вашето обучение.

3. Заплащате по банков път или на място в Клуб на Здравето „Жим Лам” таксата за обучението.

4. До 2 работни дни ще получите линк за сваляне на уроците.

Цена на обучението

Таксата за един семестър, състоящ се от три урока, е 380 лв.

Начини за заплащане:

1. По банков път:
Банкова сметка:
Сатиа ЕООД
Пиреус Банк
IBAN: BG83PIRB91701604409259
Основание за плащане: Трите имена, СДО – …. семестър
(Напр.: Иван Иванов Иванов, СДО- първи семестър)

2. На място в Клуб на Здравето „Жим Лам”
Адрес: гр. София, кв. Мусагеница, бл. 104 – партер
Ако желаете фактура, изпратете ни на sdo@gimlam.bg данните на вашата фирма.

График за провеждане на тренировки:
ДенЧасЗанятиеСтепен на трудност
Понеделник18:15:15 - 19:15Тибетска йогаумерена
Вторник18:00 - 19:15Гимнастика "Жим Лам" - оздравителна гимнастика за вътрешните органиумерена
Сряда18:15 - 19:15Тибетска Йогаумерена
Четвъртък18:00 - 19:15Гимнастика "Железни Мостове" - комплекс за опорно-двигателния апаратумерена
Петък18:15 - 19:15Тибетска йогаумерена
Събота10:00 - 11:00Тибетска йогаумерена
Неделя17:30 - 18:30Тибетска йогаумерена
X Затвори
АдресКонтактДенЧас
X Затвори
ГрадАдресКонтактДенЧас
КарнобатУчилище "Хр. Смирненски" - физкултурен салонДонка Георгиева
тел.: 0898 751 198
e-mail: georgievadonka@abv.bg
Понеделник
Сряда
Събота
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
08:00 - 09:00
БургасРумяна Топалова
тел: 0898 793 004
e-mail: rumi_mil@abv.bg
ПловдивЗоя Камбурова
тел.: 0898 866 142
e-mail: ZoyaKamburova@gmail.com
Цени за посещение на тренировки по Жим Лам:
Цена за еднократно посещение12 лв.
Карта за 5 посещения (без ограничения за ползване във времето)50 лв.
Индивидуална консултация с продължителност 1 - 1,5 ч.40 лв.

Списък на бъдещите събития

 • No events

Списък на изминалите събития